Skybrudsklappen_slide_underside

Skybrudsklappen vil spare forsikringsselskaber millioner

Skybrudsklappen er en innovativ og nyskabende sikring mod oversvømmelser i byen – og dermed til at bevare den lokale kulturarv.

Skybrudsklappen er en innovativ, automatisk sikring imod skybrudsrelaterede oversvømmelser i byen, og tilgodeser både bygningsmæssige kvaliteter og tilgængelighed for handicappede.

Den kan anvendes ved udsatte kældre og indgangsdøre (privat / erhverv), adgangsdøre med offentlig adgang og krav om tilgængelighed for handicappede, som spildsikring i kemikalievirksomheder idet klappen kan reagere og forsegle rummet, hvis der løber væske ved døren, eller hvor der er ønske om at tilbageholde slukningsvand i forbindelse med brand fx i virksomheder.

Hvis der under et skybrud stuver vand op på terræn, så vil en klap automatisk skyde op og forhindre overfladevand i at trænge ind gennem trappenedgangen / indgangen .

Skybrudsklappen er kompakt og indbygget i terræn, for at tage højde for kældertrapperne i indre byområder som ligger så langt ude i fortovet, at det typisk hverken er muligt eller lovligt at lave en opkant.

Det betyder bl.a. at niveaufri adgang ikke hindres, hvilket fremmer tilgængelighed og fremkommelighed.

Det betyder også at kulturarven respekteres, idet barrieren er skjult i fortovet, og at bygningen er sikret til enhver tid og med øjebliks varsel uden at der nødvendigvis er personale til rådighed.

Læs mere om udviklingsprojektet