Skybrudsklappen_slide_underside

Ekspertgruppen i projektet

Skybrudsklappen udvikles af virksomheder med stor og bred erfaring inden for bl.a. stormflodssikring, design og kulturarv.

Ekspertfølgegruppen i udviklingsprojektet består af interessenter og beslutningsinfluenter fra offentlige og private virksomheder, fx eksperter der repræsenterer myndigheder, beredskaber, kommuners plan og teknik afdelinger, forskningsinstitutioner, bygningsejere, bygherrer, rådgivere, Danske Kloakmestre, leverandører m.v.

Ekspertfølgegruppen består pt. af følgende deltagere:

 • Søren Ginnerup, Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Lisbeth Øhrgaard, Afdelingen for Arkitektur, Plan og Bygninger, Kulturstyrelsen.
 • Poul Landsfelt, Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Vand.
 • Jens Thamsen, Københavns Ejendomme.
 • Diana Lauritsen, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltning, byens fysik.
 • Martin Bistrup, Arup og Hvidt.
 • Peter Elle Silberg, Gaihede.
 • Mick Verner Haar Jensen, Gaihede.
 • Sven Larsen, Orbicon.
 • Rolf Bekker Ravnskov, Orbicon.
 • Søren Meyer, Grundejernes Investeringsfond.
 • Carsten Cronqvist, Hofor, Plan – VS Regn- og Spildevand.
 • Rikke Nicolaisen, Hofor, Plan – VS Regn- og Spildevand.
 • Marlene Lisa Eriksen, Forsikring og Pension.
 • Tine Aabye, Forsikring og Pension.
 • Henning Lübcke, Danske Kloakmestre.
 • Jesper Svenningsen, Sylan.

De første møder i Ekspertfølgegruppe er afholdt i april 2016. Næste møde forventes afholdt ultimo 2016.