Skybrudsklappen_slide_underside

Hvem er med i projektet

Skybrudsklappen udvikles af virksomheder med stor og bred erfaring inden for bl.a. stormflodssikring, design og kulturarv.

Skybrudsklappen udvikles af et kompetent og innovativt produktudviklingsteam med erfaring fra skybrudssikring, fugtstop, kloak, stormflodssikring, tilgængelighed, arkitektur, design og kulturarv.

Udviklingsteamet er:

Projektleder
Stormflodssikring.dk
Den førende virksomhed indenfor vejledning, salg og montering af manuelle og automatiske oversvømmelsesbarrierer. Stormflodssikring er det firma i Danmark der har mest erfaring i beredskabsbarrierer mod oversvømmelse og har stort kendskab til de produkter der findes internationalt.

Initiativtager
Dansk Skybrud Rådgivning ApS
Initiativtager og systemejer af projektet. Dansk Skybrud Rådgivning er specialiseret i at analysere ejendomme og områder, så de kan håndtere store skybrud.

Montage
DanskFugtstop.dk
Virksomheden har til formål at udvikle, effektivisere og løbende udføre fugtsikringen af danske ejendomme. Med fugtsikring afbrydes dels den lodrette kapillarvirkning der er i grundmuret byggeri, og dels den vandrette indtrængning af grundvand igennem fundamenter og kældervægge.

Produktion og teknik
Robotool A/S
RoboTool er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med udvikling og salg af robotteknologi. RoboTool råder over teknologisk ekspertise på højt niveau, som sammen med mange års erfaring gør dem i stand til at løse selv de sværeste opgaver.

Normer og test
Teknologisk Institut, Rørcenteret v/Inge Faldager, Ingeniør og Kloakmester
Rørcenteret er et selvstændigt center på Teknologisk Institut, der arbejder med klima og kloak. Test og afprøvning af produkter foregår på Rørcentret via det nationale Vandtestcenter, som Teknologisk Institut er en del af, og hvor Rørcentret er akkrediteret til en lang række standardiserede prøvninger.

Arkitektur og kulturarv
Anna Mette Exner Arkitektur v/Anna Mette Exner, Arkitekt maa
Tegnestuen varetager istandsættelse og konvertering af fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, kultur- og forsamlingshuse samt kirkeligt byggeri, og virker desuden som formidler, ideudvikler og bygherrerådgiver.

Design, tilgængelighed og ekspertinvolvering
AKPdesign ApS v/Annette Krath Poulsen, Arkitekt maa/Industriel Designer mdd
AKPdesign er en erfaren innovationsvirksomhed, der udvikler produkter med særligt fokus på ekspert- og brugerinddragelse, specialiseret i at matche viden og teknologi til specifikke brugerbehov.

Desuden har udviklingsprojektet en Ekspertfølgegruppe.