Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5

Velkommen til information om Skybrudsklappen

Skybrudsklappen er et udviklingsprojekt, som har modtaget støtte fra Realdaniakampagnen Klimaspring.

Skybrudsklappen er en automatisk skybrudssikring, som udvikles af et kompetent og innovativt produktudviklingsteam med erfaring fra skybrudssikring, fugtstop, kloak/dræn, stormflodssikring, tilgængelighed, arkitektur, design og kulturarv.

Læs mere om Skybrudsklappen om projektteamet her

Udviklingsprojektet har modtaget støtte fra Klimaspring, som er en Realdaniakampagne. Klimaspring støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen har været at skabe grøn vækst, bedre byer og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. Smith Innovation har været sekretariat for kampagnen – læs mere her.

klimaspring-logo

 

 

 

 

Dette projekt er støttet af Realdania gennem klimaspringsprojektet.